Poštovní středisko

Česká pošta s.p., zrušila od 1.6.2017 v obci Ivaň tzv. Stanoviště poštovního doručovatele:

Vyjádření ředitele pobočkové sítě Jižní Morava k situaci v obci Ivaň:


Dopis občanů zastupitelům obce:

Odpověď z generálního ředitelství České pošty