ČOV Ivaň

Čistírna odpadních vod a kanalizace Ivaň (2002-2003)

Největší investiční akcí co do objemu i ceny je bezesporu stavba kanalizace a čistírny odpadních vod, která byla vybudována v letech 2002-2003. Dodavatelem byla firma VHS Břeclav, a.s. Náklady na vybudování činily 51 mil. Kč. Obec získala dotaci z Operačního programu životního prostředí, část nákladů byla financována z úvěru a prostředků obce. Kapacita čistírny byla projektována na 1000 ekvivalentních obyvatel. Obec je vlastníkem i provozovatelem zařízení. Na kanalizace jsou, až na několik výjimek, připojeny všechny nemovitosti v obci.