Vinaři Ivaň, z.s.Na činnost před r. 1990 navázal i Český svaz zahrádkářů. Z tradiční zahrádkářské činnosti, zaměřené především na pěstování zeleniny, se její členové orientovali na oblast pěstování a výroby vína prostřednictvím své vinařské sekce. Na výroční členské schůzi dne 17.2.2017 došlo k ukončení činnosti pod hlavičkou Českého zahrádkářského svazu.  Dnem 1.3.2017 byl založen nový vlastní spolek Vinaři Ivaň, z.s., který hodlá pokračovat ve stejné činnosti, jako předchozí organizace. První akcí bude uspořádání výstavy vín o Velikonoční neděli, která se již stala v naší obcí tradicí a těší se velké oblibě široké veřejnosti.