Ceník stočného

Cena stočného od 1.7.2021 40,- Kč/m3 + DPH 

Cena stočného od 1.1.2016   32,- Kč/m3 + DPH

Cena stočného od 1.1.2013 30,- Kč/m3 + DPH