JSDH

Jednotku Sboru Dobrovolnch Hasičů zřídila obec jako svoji organizační složku v r. 2005. JSDH je součástí hasičského záchranného systému, v současné době má 9 stálých členů  (velitel, strojníci, hasiči). Velitel a strojníci jsou pravidelně proškolení ve školících středisku HZS Jmk v Říčanech. Z dotace JMK byly pořízeny zásahové obleky a čerpadlo. Obec postupně vybavuje JSDH novou technikou.

Hasičská zbojnice

Prapor_1947