Povinně zveřejňované informace


č.ú. 1382072329/0800 Česká spořitelna


IČ 00600164

DIČ CZ00600164

Informace dle zákona č. 106/99 Sb.o svobodném přístupu k informacím
1. Název Obec Ivaň
2. Důvod a způsob založení Obec vznikla podle zák.č. 367/1990 Sb., o obcích jako územní samosprávna jednotka. Podle současně platného zák.č. 128/2000 Sb., o obcích vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
3. Organizační struktura organizační schéma
4. Kontaktní  spojení Obec Ivaň, Ivaň 267, 691 23  Pohořelice, tel. 519 427 422, tel. matrika 519 427 920  fax 519 427 459, e-mail: podatelna@obecivan.eu  starosta@obecivan.eu ucetni@obecivan.eu
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obec Ivaň, Ivaň 267, 691 23  Pohořelice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267,  691 23  Pohořelice
4.3. Úřední hodiny úřední hodiny
4.4. Telefonní čísla tel. 519 427 422, tel. matrika 519 427 920  účetní 519 427 459
4.5. Číslo faxu fax 519 427 459
4.6. Adresa internetové schránky www.obecivan.eu
4.7 Adresa e-podatelny elektronická adresa podatelny: podatelna@obecivan.eu  Podání v elektronicky podobě jsou přijímána pouze elektronicky podepsána. Datová schránka: 3bbbdwy formáty datových zpráv: RTF,TXT,DOC,XLS,PDF, JPG
4.8. Další elektronické adresy _
5. Případné platby lze poukázat Česká spořitelna, a.s., Pohořelice, č.ú. 1382072329/0800 VS pro platby za odstraňování komunálního odpadu 1340/čp VS pro platby za stočné čprok (př:342012)
6. Identifikační číslo organizace (IČO) 00600164
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ00600164
8. Dokumenty _
8.1 Seznam hlavních dokumentů Program obnovy vesnice 2011-2014
Jednací řád zastupitelstva obce
Organizační řád
8.2 Rozpočet  Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočtové provizorium 2019 Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 ZŠ 2021 Rozpočet 2022
8.3 Střednědobý výhled rozpočtu
 Rozpočtový výhled 2018 - 2019 2019 - 2020  2021-2022 2022-2023 ZŠ 2022-2023 2023-2024
8.4 Rozpočtová opatření
 1/2017  2/2017 3/2017 4/2017  5/2017 6/2017 7/2017 8/2017  1/2018  2/2018  3/2018 4/2018  RO 5/2018  RO 6/2018 RO 7/2018  RO 1/2019 RO 2/2019 RO 3/2019 RO 4/2019 RO 5/2019 6/2019 7/2019 8/2019 9/2019 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 6/2020 7/2020 8/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021
 8.5 Závěrečný účet

 2016  fin 2016 rozvaha 2016 Výkaz zisku a ztráty Příloha Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření Inventarizační zpráva Zš a MŠ Ivaň 

2017  Fin 2017  Rozvaha 2017  Výkaz zisku a ztráty  Příloha  Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření  Invent. zpráva  ZŠ a MŠ Ivaň

ZÚ 2018 FIN 2018 Rozvaha 2018 Výkaz zisku a ztráty Příloha Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ Ivaň Schválení ÚZ Obec Schválení ÚZ ZŠ a MŠ FIN 2019 Hl.kniha 2019Příloha 2019 Rozvaha 2019 Výkaz zisku a ztráty 2019 Inventarizační zpráva 2019 ZŠ a MŠ Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 2019 ZÚ 2019 Schválení ÚZ obec Schválení ÚZ ZŠ Rozvaha k 31.12.2020 Příloha 2020 Inventarizační zpráva 2020 Výkaz FIN 2-12 M Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Hlavní kniha k 31.12.2020 Závěrěčný účet roku 2020 Schválení účetní závěrky 2020 obec ZŠ a MŠ 2020 Schválení účetní závěrky ZŠ A MŠ 2020

9. Žádost o informace Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267, osobně, písemně, telefonicky, elektronicky
10. Příjem žádosti a dalších podání Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267, 691 23  Pohořelice
11. Opravné prostředky Opravný prostředek lze podat na adresu: Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267, ve lhůtě uvedené v poučení a za podmínek stanových v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
12. Formuláře Formuláře stavební úřad, Daňové formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Portál Veřejné správy
14. Předpisy _
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Vybrané zákony ČR (zákon o obcích, zákon o poskytování informací...) Zákony a předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě, v příslušných sekcích webových stránek obce nebo elektronicky na portálech veřejné správy
14.2 Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky obce
15. Úhrady po poskytování informací _
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací. Sazebník úhrad
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
16. Licenční smlouvy  _
16.1 Výhradní licence  Výhradní licence nebyly poskytnuty
17. Smlouvy  Smlouva o poskytnuté dotaci Smlouva o poskytnuté dotaci 2017 Smlouva o příspěvku Smlouva TJ Sokol Ivaň  Smlouva farnost Ivaň Římskokat.farnost Ivaň 2018  TJ SOKOL Ivaň 2018 TJ Sokol 2019 TJ Sokol 2020 TJ Sokol 2020 TJ Sokol 2020 SFŽP výsadba 2020 TJ Sokol 2021 Veřejnoprávní s městem Pohořelice
18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb..

 Výroční zpráva 2013  Výroční zpráva 2014  Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2016 Výroční zpráva 2017  Výroční zpráva 2018 Výroční zpráva 2019 VZ 2020