Organizační schéma obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. V samostatné působnosti plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V přenesené působnosti vykonává státní správu Zaměstnanci zařazení do obecního úřadu (úředníci) se podílí na výkonu správních činností. Jejich postavení upravuje zákon o úřednících územně samosprávných celků.

struktura Ivaň