Správní poplatky

přihlášení k trvalému pobytu v obci - za osobu (děti do 15 let věku jsou od poplatku osvobozeny)
50,-Kč
výpis z registru obyvatel
50,-Kč
ověření listiny - za každou i započatou stranu
30,-Kč
ověření podpisu - za jeden podpis
30,-Kč
provedení konverze dokumentu do elektronické podoby za každou i započatou stranu
30,-Kč
provedení konverze dokumentu do listinné podoby za každou i započatou stranu30,-Kč
vydání stejnopisu matričního dokladu
100,-Kč
nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin
50,-Kč
výpis z rejstříku trestů
100,-Kč
výpis z rejstříku trestů právnických osob
100,-Kč
povolení k připojení nemovistosti ke komunikaci

500,-Kč

Ověřené výpisy z registrů státní správy:

první strana
100,-Kč
každá další strana
50,- Kč

 (vybráno ze zákona č. 634/2004 Sb. o právních poplatcích)