Komise

Kulturní komise

Kulturní komise byla jako iniciativní a poradní orgán starostky zřízena v roce 2018.
Komise pracuje ve složení: Zdeňka Laštovičková - předsedkyně, členky komise - Baštrnáková Olga, Graclová Helena, Matulová Ilona, Soukalová Hana