Výbory

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a s finančními prostředky obce.

Předseda:
Ing. Mgr. Hana Dubšová

Členové:
Mgr. Lenka Koubková

Helena Graclová


Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Předseda:

Ing. Hynek Holánek 


Členové: 
Petr Lang

Drahomír Vondrák


Poznámka: Finanční a kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo obce. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Za své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.