Hasiči

Dobrovolné sdružení hasičů Ivaň je součástí Sdružení hasičů Čech a Moravy. Jejich činnost pokračuje zásluhou několika nadšenců. Členskou základnu tvoří 26 členů. V r. 2005 převzala Sbor dobrovolných hasičů obec jako svoji organizační složku, ve které členové DSH pracují. Téhož roku byla opravena hasičská zbrojnice a zlepšilo se zázemí pro členy sboru vybudováním šatny a sociálního zařízení.