Úřední deska

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022

Den vyvěšení:2.5.2023
Den sejmutí:5.6.2023
Zdroj oznámení:VaK Břeclav, a.s.
Typ oznámení:Oznámení

Podrobnosti: