Úřední deska

Porovnání všech položek výpočtu cen (kalkulace) pro vodné a stočné za rok 2022

Den vyvěšení:27.4.2023
Den sejmutí:29.5.2023
Zdroj oznámení:Obec Ivaň
Typ oznámení:Oznámení

Podrobnosti: