Úřední deska

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2023

Den vyvěšení:28.2.2023
Den sejmutí:31.12.2023
Zdroj oznámení:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Typ oznámení:Oznámení

Podrobnosti: