Dotazníkové šetření

řeší komunikaci obyvatel a obce a je přístupné do konce června - dotazník