Dotace od MMR na akci Dětské hřiště

 

mmr cr rgb Dotace dětské hřiště 

Obec Ivaň obdržela dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku ve výši 669.511,-Kč. Dotace byla použita na rekonstrukci dětského hřiště včetně příslušenství, tj. dodávka, instalace a montáž herních prvků, dopadových ploch a výměnu umělého povrchu víceúčelového hřiště.