Dotace od Jihomoravského kraje na akci Veřejné osvětlení

 

logo Jihom kraje Smlouva 
Obec Ivaň obdržela dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 77.000,-Kč. Dotace byla použita na vybudování veřejného osvětlení komunikace "Na Přibice" v lokalitě Z3.