Budování technické infrastruktury v lokalitě Z6,Z7 - 2013

V r. 2013 se bude pokračovat v budování technické infrastruktury v lokalitě Z6,Z7, což je nová ulice před Agroproduktem. V loňském roce jsme v této ulici  vybudovali vodovod a splaškovou kanalizaci, v letošním roce vybudujeme dešťovou kanalizaci, komunikaci a veřejné osvětlení. První dva stavebníci se tedy jich budou moci na nově vybudované inženýrské sítě napojit. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou Inženýrské stavby Hodonín.

Další investicí letošního roku bylo vybudování vodovodu a splaškové kanalizace v ulici "Za hřbitovem".

  investice
Přílohy Z3