Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

ROK 2015: čj. 78 ze dne 13.3.2015 čj. 139 ze dne 5.5.2015 čj. 146 ze dne 14.5.2015

ROK 2016: čj. 39 ze dne 9.2.2016 

ROK 2017: čj. 54 ze dne 31.3.2017 čj. 88 ze dne 20.4.2017 čj. 225 ze dne 15.6.2017 čj. 225 ze dne 10.7.2017 čj. 242 ze dne 10.7.2017 čj. 255 ze dne 18.7.2017 čj. 328 ze dne 3.10.2017

ROK 2018: čj. 127 ze dne 10.4.2018

ROK 2019: čj. 276 ze dne 19.8.2019

ROK 2020: ---

ROK 2021: čj. 78 ze dne 13.4.2021

ROK 2022: čj. 39 ze dne 1.3.