Sobotní zelené sázení

V sobotu 30.března 2019 přivezl do Ivaně speciálně vypravený autobus zaměstnance brněnské firmy Kentico a jejich rodinné příslušníky. A proč? Přijeli sázet stromy a keře, které nám také zaplatili. Přivezli s sebou nejen svoje nářadí a dobrou náladu, ale také odborníka z vysoké školy, který stromy upravil a pomohl je správně zasadit. Sázení probíhalo na několika místech. Nejvíce práve čekalo u fotbalového hřiště. Sázelo se 17 velkých stromů kolem nové komunikace a také 35 stromků u sportovních kabin. 

Další stanoviště bylo na špici obecního pozemku u Agroproductu, kde přibylo 42 keříků. Neopominul se ani  školní dvůr. Čtyřicet nových keříků a stromků bude dělat radost dětem, které si časem mohou pochutnávat na jejich plodech. Prokouklo i okolí nově zrekonstruované autobusové čekárny, které zpestřilo osm keříků. Poslední stanoviště bylo u kapličky, kde nově lemuje cestu patnáct mandloní. Zázemí celé akce zajišťovali členové TJ Sokol, a to nejen výborným cateringem, do kterého přišpěly i místní kuchařky, ale i prakticky při sázení, i když ve stejnou chvíli probíhal po vsi sběr železného šrotu. O zpestření a zábavu pro děti se postarali místní dobrovolní hasiči. Ocenit je potřeba i vstřícnost kolektivu restaurace U Stehlíků, kteří pro firmu Kentico zajišťovali obědy - ty si firma hradila sama. Poděkování patří všem, malým i velkým, kteří se podíleli, ať už na přípravě pozemků, nákupu sazenic, dovozu vody, zapůjčení techniky nebo samotném sázení. Věříme, že za všechny ivaňáky ještě jednou velké DĚKUJEME