Zpátky ke kořenům

Pro zájemce o tradice a zvyky předků byla určena beseda Zpátky ke kořenům, kterou připravila vedoucí obecní knihovny p. Jana Koubková. Přítomné provedla všemi nejen křesťaskými zvyky a svátky od počátku nového roku až po svatodušní svátky.  Jak vypadal jídelníček našich předků v době předvelikonoční přidala p. Zdeňka Laštovičková. Nechybělo čtení z kroniky místní školy a další zajímavosti. Věděli jste například, že už před sto lety navštěvovalo ivaňskou školu třikrát více děti než v současné době anebo proč se říká zdobeným vajíčkům kraslice?  Chutnou tečkou na závěr byla společná degustace připravených velikonočních dobrot. Zájemci o recepty mají možnost si je vyzvednout v knihovně - otevřena je každý čtvrtek.