Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka organizovaná oblastní Charitou Břeclav,  přinesla v Ivani rekordní částku 35.250 Kč. Velké poděkování patří nejen organizátorům sbírky a  koledníkům, ale hlavně všem, kteří přispěli finančním darem. Výnos sbírky z největší části tradičně putuje na pomoc lidem v nouzi - seniorům, matkám s dětmi v tísni, osobám se zdravotním postižením a dalším. Bližší informace získáte na webových stránkách breclav.charita.cz