Ivaňský živý betlém 2018

Vánoční svátky v Ivani opět ozvláštnil již tradiční Živý betlém, který připravili ivanští nadšenci na Štěpána na návsi u kostela. Návštěvníci zhlédli známý biblický příběh o narození Ježíška v Betlémě, ochutnali vánoční laskominy, zahřáli se čajem a dospělí svařeným vínem. Největší atrakcí byl určitě velbloud a také koníci, na kterých se děti dosyta povozily. Všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli, patří velké poděkování.