Nové sportovní zázemí

Členové TJ SOKOL Ivaň, z.s., se dočkali: po několika letech příprav, projektování  a vyřizování, se loni začaly stavět nové sportovní kabiny a letos byla stavba dokončena a předána k užívání. Celkové náklady dosahují téměř  k 8 milionům Kč a byly zcela hrazeny z rozpočtu obce. Veřejnost si  mohla nové sportovní zázemí poprvé prohlédnout v neděli 30. dubna, a protože toto datum je mystické,  připravili sokolisté u této příležitosti tradiční akci "Pálení čarodějnic".  Nezbývá než popřát všem členům spolku a sportovním fanouškům, aby jim nové sportovní vybavení dobře sloužilo.