Vítání dětí 25.9.2016

Mezi ivaňské nejmenší občánky jsme přivítali děti Sarah Holánkovu, Anežku Pekaříkovu a Matěje Kunsta.