Vítání dětí

V neděli 8.května byly v obřadní síni obecního úřadu slavnostně přivítány mezi ivaňské občany děti Lukáš Nezval a Ester Zatloukalová. Příjemnou atmosféru svým bezprostředním vystoupením navodily žáci ZŠ a děti MŠ.