Pasování na čtenáře

V úterý 12. dubna 2016 se děti první třídy ZŠ spolu se svými staršími spolužáky a p. učitelkou Mgr. Damborskou sešly v obecní knihovně, aby ukázaly, co se už ve škole naučily.  Ze znalostí abecedy a čtenářských dovedností je vyzkoušela knihovnice p. Jana Koubková. Zápolení přihlížel i ředitel školy. Test to nebyl jednoduchý, ale všechny zkoušené děti obhájily své čtenářské umění, a proto mohly být slavnostně pasovány na čtenáře.  Slavného panovníka zastoupil pan starosta. Děti si na památku odnesly knihu a Pamětní list.