Výstava obrazů

O Velikonoční neděli 27. března 2016 byla v obřadní síni obecního úřadu zahájena výstava obrazů ivaňské rodačky p. Věry Šurmanové. Práce autorky  se velice líbily, a to provedením, rozmanitostí témat i pozitivním laděním. V následujícím týdnu si výstavu přišly prohlédnout i děti ze základní a  mateřské školy v Ivani. Starší žáci si zkusili sami vytvořit obraz krajiny. Výstava měla jednoznačný úspěch o čemž svědčí i zápisy v pamětní knize a ohlasy návštěvníků.