Dětský maškarní karneval

Dětský maškarní karneval, který se konal v sobotu 12. března 2016 byl velmi zdařilý, program si užily děti  v krásných maskách, ale zapojit se museli i rodiče, kteří zdatně zápolili v soutěžích, což přispělo k uvolněné atmosféře maškarní taškařice. Za to patří poděkování Základní a mateřské škole v Ivani a všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli.