Pletení z papírových ruliček

V zimních měsících se pravidelně scházely zájemkyně o získání dovednosti v pletení z papírových ruliček. Všem účastnicím se k vlastní spokojenosti podařilo zdárně vytvořit všechny  zkoušené tvary, za což patří poděkování i vedoucí "dílny" paní Zdeňce Laštovičkové.