Strategie rozvoje obce Ivaň

Dokument Strategie rozvoje obce Ivaň vypracovala MAS Podbrněnsko, o.s., v roce 2015. Kromě základní - analytické části obsahuje dokument hlavní - návrhovou část, která představuje strategii činnosti a rozvoje obce v letech 2016 - 2026.

Strategie rozvoje obce Ivaň

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 4.6.2019 schválilo usnesením č. 24/2019 zkrácení platnosti Strategie rozvoje obce Ivaň na období 2016-2026 a to do konce roku 2021. Nový název strategického dokumentu zní: Strategie rozvoje obce Ivaň na období 2016-2021.