Tříkrálová sbírka

V letošním roce se po delší době vydaly v rámci Tříkrálové sbírky do ulic obce skupinky dětských koledníků a díky štědrým dárcům se podařilo ve prospěch charity vybrat celkem 27.530 Kč. Částka je asi 4 x vyšší než průměr minulých let a obec se stala  okresním "skokanem  roku". Poděkování patří všem, kteří přispěli darem a také malým koledníkům.