Obec Ivaň

okres Brno venkov

Vyhledávání

Aktuality

Obrázek aktuality

19.06.2018 Komplexní pozemková úprava v k. ú. Přibice

Krajský pozemkový úřad pro JMK, pobočka Břeclav oznamuje, že počínaje dnem 20.6.2018 je možno po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do 20.7.2018 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Přibice. Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce v Břeclavi (kancelář č. 40) a na obecním úřadě v Přibicích a v Ivani. Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky. K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
(informace je zveřejněná také na úřední desce obce Ivaň).

novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 57 58 59 60 61 62 63 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 132 starší