Obec Ivaň

okres Brno venkov

Vyhledávání

Příroda

V bezprostředním okolí Ivaně se můžeme setkat s bohatou přírodou. Jsou to především lužní lesy podél řeky Jihlavy a Svratky, Věstonická nádrž i rybník Vrkoč.

V roce 1990 byl na katastrálním území obce Ivaň vyhlášen za přírodní památku Dolní mušovský luh s rozlohou 48,6 ha a za přírodní rezervaci Plačkův les a říčka Šatava s rozlohou 112,9 ha. Obě chráněná území představují zbytky typických podpálavských tvrdých lužních lesů.  Z rostlin stojí za pozornost zde velice hojná ladoňka vídeňská či vzácnější bledule letní, z obojživelníků skokan ostronosý, jehož samci se v době páření zbarvují do modra. Z ptáků zde hnízdí např. orel mořský, luňák hnědý či čáp černý.

Zajímavou lokalitou je Betlém – mokřad který vznikl na místě bývalé pískovny a štěrkovny. Materiál zde byl ve velkém těžen na stavbu hrází přilehlé Věstonické nádrže. V roce 1990 byla tato lokalita o výměře 10,87 ha vyhlášena přírodní památkou. Samovolně zarostla stromy, mělké vody orobincem a rákosem. V těchto porostech hnízdí husy velké, lysky černé a další vodní ptáci, ve vodě se rozmnožuje několik druhů obojživelníků. Růst dřevin již dlouhou dobu silně ovlivňuje činnost bobra evropského, který zde našel také velice dobré podmínky k životu.

Malou částí na katastrální území Ivaně zasahuje Věstonická nádrž (1016 ha), která byla v roce 1994 vyhlášena za přírodní rezervaci. Tato nádrž (stejně jako Betlém) je součástí mokřadu mezinárodního významu nazvaného Mokřady dolního Podyjí, nově je vyhlášena v rámci Natura 2000 ptačí oblastí (Ptačí oblast Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny). Tato ptačí oblast představuje nejvýznamnější hnízdiště rybáka obecného,racka chechtavého, zrzohlávky rudozobé a dříve i husy velké v České republice. V posledních letech však počet hnízdících párů všech uvedených druhů výrazně klesá. Negativní roli u některých druhů zde hraje trvalá a velmi vysoká hladina vody. Hnízdní ostrovy zarostly vysokou vegetací, a tak rybáci a racci nenacházejí vhodná místa k založení hnízd. I když početnost hnízdících hus velkých výrazně poklesla, od léta do podzimu se zde mohou soustřeďovat až několikatisícová hejna. Nádrž je proslavena početným zimováním severských druhů hus – husy běločelé a husy polní. Přilétají sem přečkat zimu až z daleké Sibiře a jejich počty dosahují běžně několika desítek tisíc jedinců. Jednotlivě a nepravidelně s nimi pobývají i další druhy hus a bernešek. Pravidelně zde také zimují i orli mořští, kteří přilétají většinou z Norska a Finska. Rovněž více zimujících morčáků malých jinde v ČR zřejmě nezastihneme. 

Fotogalerie příroda

plačkův les

plačkův les

 
 
Vytvořeno 24.7.2013 22:00:45 - aktualizováno 1.11.2013 17:53:56 | přečteno 5020x | ivana.mackova