Obec Ivaň

okres Brno venkov

Vyhledávání

Svoz odpadu

Kalendář svozu odpadu ikona souboru2023 

Velice důležité je přistavit k odvozu pouze zcela zaplněnou popelnici - svozové firmě se platí i za manipulaci s popelnicí. 

Kalendář svozu odpadu ikona souboru2022

Kalendář svozu odpadu ikona souboru2021 ikona souboruREKLAMAČNÍ ŘÁD

Videoklip společnosti STKO Mikulov - Moje odpadky - Léto bez plastů  https://www.youtube.com/watch?v=aWiUEZRqw-o 

PROVOZ ŠTĚPKOVAČE: občané Ivaně mají možnost využít k likvidaci dřevní hmoty štěpkovač v majetku obce. Zájemce se může nahlásit na obecním úřadě: uvede jméno, telefonní kontakt a informaci, jestli bude chtít vzniklou štěpku odvézt. Za hodinu práce se štěpkovačem se platí 300,-Kč.

NEPOTŘEBNÝ TEXTIL, OBUV A OBLEČENÍ můžete od dubna 2018 ukládat do sběrného kontejneru firmy TextilEco, a.s., který je umístěný u Agroproductu. Umožníte tím jejich další ekologické využití.

Svozová firma STKO, spol. s r.o. Mikulov, upozorňuje občany, že vlivem nízkých teplot může docházet ke komplikacím při svozu směsného komunálního odpadu z nádob. Jedná se především o problémy s přimrznutým odpadem, který nelze vysypat, v horším případě se obsluze nepodaří ani otevřít víko nádoby. Při snaze odpad přesto vysypat často docházelo ke zničení nádoby. Vzhledem k tomu, že se situace v zimních měsících každoročně opakuje, prosí společnost občany o shovívavost v případě nevyvezení nádoby.

Sběrný dvůr v Ivani ikona souboruZměna provozu

Nakládání s komunálním odpadem upravuje obecně závazná vyhláška.

Směsný komunální odpad  v zimních měsících sváží firma STKO Mikulov každý týden, v období květen až září 1x za čtrnáct dní v sudý týden. Ivaň má svozový den ve středu.

Papír v igelitových pytlích a plasty, uložené do žlutých popelnic,  mohou občané přistavit před své domy dle harmonogramu svozu odpadu (1x za měsíc).

Plastové lahve je potřeba sešlápnout, abychom nevozili do třídícího střediska vzduch. Odpad se snažíme maximálně vytřídit a jeho množství minimalizovat, abychom nemuseli zvyšovat poplatek za jeho likvidaci.

Odpady obsahující azbest je možné odevzdat pouze na sběrném dvoře v Mikulově a to za těchto ikona souborupodmínek.

Další informace jsou k dispozici na www.stko.cz

Vytvořeno 22.7.2013 17:27:38 | přečteno 4338x | ivana.mackova