Obec Ivaň

okres Brno venkov

Vyhledávání

Místní poplatky

Místní poplatky z obecně závazných vyhlášek obce Ivaň

OZV č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku je stanovena za každý i započatý m2 a každý i započatý den

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
10,-Kč
za umístění motorového vozidla pro poskytování prodeje 10,-Kč
za provádění výkopových prací
1,- Kč
za umístění stavebních zařízení
1,- Kč
za umístění cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí
3,- Kč
za umístění skládek
1,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
3,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce3,- Kč
Užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
3,- Kč

Od poplatku je osvobozeno užívání veřejného prostranství za účelem pořádání: kulturních a sportovních akcí společenskými organizacemi se sídlem v Ivani a kulturních akcí ve spoluprací s obcí Ivaň


OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu

 za započatý den pobytu
10,- KčOZV č. 1/2022 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, třídění a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatků na kalendářní rok: 2023 

fyzická osoba
900,- Kč
vlastník neobydlené nemovitosti900,- Kč

 Splatnost poplatku ve 2 splátkách: do 31.3. a do 31.10. Peníze lze zaslat na účet 1382072329/0800, jako variabilní symbol se uvede číslo popisné a 1340 (např. číslo domu je 30, napíše se tedy 301340). Lze platit i přes SIPO - informace získáte na OÚ.

Vytvořeno 30.6.2013 21:16:43 | přečteno 1243x | ivana.mackova