Obec Ivaň

okres Brno venkov

Vyhledávání

Povinně zveřejňované informace


č.ú. 1382072329/0800 Česká spořitelna


IČ 00600164

DIČ CZ00600164

Informace dle zákona č. 106/99 Sb.o svobodném přístupu k informacím
1. Název Obec Ivaň
2. Důvod a způsob založení Obec vznikla podle zák.č. 367/1990 Sb., o obcích jako územní samosprávna jednotka. Podle současně platného zák.č. 128/2000 Sb., o obcích vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
3. Organizační struktura ikona souboruorganizační schéma
4. Kontaktní  spojení Obec Ivaň, Ivaň 267, 691 23  Pohořelice, mob. 602 183 895, tel. 519 427 422, tel. matrika 519 427 920  fax 519 427 459, e-mail: podatelna@obecivan.eu  starosta@obecivan.eu ucetni@obecivan.eu
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obec Ivaň, Ivaň 267, 691 23  Pohořelice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267,  691 23  Pohořelice
4.3. Úřední hodiny úřední hodiny
4.4. Telefonní čísla mob. 602 183 895, tel. 519 427 422, tel. matrika 519 427 920  účetní 519 427 459
4.5. Číslo faxu fax 519 427 459
4.6. Adresa internetové schránky www.obecivan.eu
4.7 Adresa e-podatelny elektronická adresa podatelny: podatelna@obecivan.eu  Podání v elektronicky podobě jsou přijímána pouze elektronicky podepsána. Datová schránka: 3bbbdwy formáty datových zpráv: RTF,TXT,DOC,XLS,PDF, JPG
4.8. Další elektronické adresy _
5. Případné platby lze poukázat Česká spořitelna, a.s., Pohořelice, č.ú. 1382072329/0800.
Variabilní symbol pro platby za odstraňování komunálního odpadu:  číslo popisné a 1340 (např. č.p. 33 uvede 331340)
Variabilní symbol pro platby za stočné: číslo popisné a 2321 (např. č.p. 33 uvede 332321).
6. Identifikační číslo organizace (IČO) 00600164
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ00600164
8. Dokumenty _
8.1 Seznam hlavních dokumentů Program obnovy vesnice 2011-2014
Jednací řád zastupitelstva obce
Organizační řád
8.2 Rozpočet  ikona souboruRozpočet 2017 ikona souboruRozpočet 2018 ikona souboruRozpočtové provizorium 2019 ikona souboruRozpočet 2019 ikona souboruRozpočet 2020 ikona souboruRozpočet 2021 ikona souboruZŠ 2021 ikona souboruRozpočet 2022 ikona souboruRozpočet 2023
8.3 Střednědobý výhled rozpočtu
 ikona souboruRozpočtový výhled 2018 - 2019 ikona souboru2019 - 2020  ikona souboru2021-2022 ikona souboru2022-2023 ikona souboruZŠ 2022-2023 ikona souboru2023-2024
8.4 Rozpočtová opatření
 ikona souboru1/2017  ikona souboru2/2017 ikona souboru3/2017 ikona souboru4/2017  ikona souboru5/2017 ikona souboru6/2017 ikona souboru7/2017 ikona souboru8/2017  ikona souboru1/2018  ikona souboru2/2018  ikona souboru3/2018 ikona souboru4/2018  ikona souboruRO 5/2018  ikona souboruRO 6/2018 ikona souboruRO 7/2018ikona souboru  ikona souboruRO 1/2019 ikona souboruRO 2/2019 ikona souboruRO 3/2019 ikona souboruRO 4/2019 ikona souboruRO 5/2019 ikona souboru6/2019 ikona souboru7/2019 ikona souboru8/2019 ikona souboru9/2019 ikona souboru1/2020 ikona souboru2/2020 ikona souboru3/2020 ikona souboru4/2020 ikona souboru5/2020 ikona souboru6/2020 ikona souboru7/2020 ikona souboru8/2020 ikona souboru1/2021 ikona souboru2/2021 ikona souboru3/2021 ikona souboru4/2021 ikona souboru5/2021 ikona souboru6/2021 ikona souboru7/2021 ikona souboru8/2021 ikona souboru1/2022 ikona souboru2/2022 ikona souboru3/2022
ikona souboru4/2022 ikona souboru5/2022 ikona souboru6/2022 ikona souboru7/2022 ikona souboru8/2022 ikona souboru9/2022 ikona souboru1/2023

 8.5 Závěrečný účet

 ikona souboru2016  ikona souborufin 2016 ikona souborurozvaha 2016 ikona souboruVýkaz zisku a ztráty ikona souboruPříloha ikona souboruZpráva o výsledku přezkumu hospodaření ikona souboruInventarizační zpráva ikona souboruZš a MŠ Ivaň 

ikona souboru2017  ikona souboruFin 2017  ikona souboruRozvaha 2017  ikona souboruVýkaz zisku a ztráty  ikona souboruPříloha  ikona souboruZpráva o výsledku přezkumu hospodaření  ikona souboruInvent. zpráva  ikona souboruZŠ a MŠ Ivaň

ikona souboruZÚ 2018 ikona souboruFIN 2018 ikona souboruRozvaha 2018 ikona souboruVýkaz zisku a ztráty ikona souboruPříloha ikona souboruZpráva o výsledku přezkumu hospodaření ikona souboruInventarizační zpráva ikona souboruZŠ a MŠ Ivaň ikona souboruSchválení ÚZ Obec ikona souboruSchválení ÚZ ZŠ a MŠ ikona souboruFIN 2019 ikona souboruHl.kniha 2019ikona souboruPříloha 2019 ikona souboruRozvaha 2019 ikona souboruVýkaz zisku a ztráty 2019 ikona souboruInventarizační zpráva 2019 ikona souboruZŠ a MŠ ikona souboruZpráva o výsledku přezkumu hospodaření 2019 ikona souboruZÚ 2019 ikona souboruSchválení ÚZ obec ikona souboruSchválení ÚZ ZŠ ikona souboruRozvaha k 31.12.2020 ikona souboruPříloha 2020 ikona souboruInventarizační zpráva 2020 ikona souboruVýkaz FIN 2-12 M ikona souboruZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ikona souboruHlavní kniha k 31.12.2020 ikona souboruZávěrěčný účet roku 2020 ikona souboruSchválení účetní závěrky 2020 obec ikona souboruZŠ a MŠ 2020 ikona souboruSchválení účetní závěrky ZŠ A MŠ 2020 ikona souboruNávrh ZÚ 2021 ikona souboruVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ikona souboruPříloha ikona souboruRozvaha ikona souboruVýkaz zisku a ztráty ikona souboruZŠ a MŠ 2021 ikona souboruSchválení ÚZ 2021 obec ikona souboruSchválení ÚZ ZŠ a MŠ 2021 ikona souboruZpr.o výsl.přezk.hospodaření 2021 ikona souboruZÚ za 2021 ikona souboruZŠ,MŠ ÚZ 2022 ikona souboruZpráva o výsl.přezk.2022 ikona souboruVýkaz zisku a ztráty 

ikona souboruRozvaha 2022 ikona souboruPříloha ikona souboruFIN 2-12 za 2022 ikona souboruZÚ za 2022 ikona souboruÚZ obec ikona souboruÚZ škola

9. Žádost o informace Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267, osobně, písemně, telefonicky, elektronicky
10. Příjem žádosti a dalších podání Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267, 691 23  Pohořelice
11. Opravné prostředky Opravný prostředek lze podat na adresu: Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267, ve lhůtě uvedené v poučení a za podmínek stanových v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
12. Formuláře Formuláře stavební úřad, Daňové formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Portál Veřejné správy
14. Předpisy _
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Vybrané zákony ČR (zákon o obcích, zákon o poskytování informací...) Zákony a předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě, v příslušných sekcích webových stránek obce nebo elektronicky na portálech veřejné správy
14.2 Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky obce
15. Úhrady po poskytování informací _
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací. ikona souboruSazebník úhrad
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
16. Licenční smlouvy  _
16.1 Výhradní licence  Výhradní licence nebyly poskytnuty
17. Smlouvy  ikona souboruSmlouva o poskytnuté dotaci ikona souboruSmlouva o poskytnuté dotaci 2017 ikona souboruSmlouva o příspěvku ikona souboruSmlouva TJ Sokol Ivaň  ikona souboruSmlouva farnost Ivaň ikona souboruŘímskokat.farnost Ivaň 2018  ikona souboruTJ SOKOL Ivaň 2018 ikona souboruTJ Sokol 2019 ikona souboruTJ Sokol 2020 ikona souboruTJ Sokol 2020 ikona souboruTJ Sokol 2020 ikona souboruSFŽP výsadba 2020 ikona souboruTJ Sokol 2021 ikona souboruVeřejnoprávní s městem Pohořelice ikona souboruTJ Sokol 2022 ikona souboruVeřejnosprávní Pohořelice ikona souboruTJ Sokol 2023
18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb..

 ikona souboruVýroční zpráva 2013  ikona souboruVýroční zpráva 2014  ikona souboruVýroční zpráva 2015 ikona souboruVýroční zpráva 2016 ikona souboruVýroční zpráva 2017  ikona souboruVýroční zpráva 2018 ikona souboruVýroční zpráva 2019 ikona souboruVZ 2020 ikona souboruVZ 2021 ikona souboruVZ 2022


 

Vytvořeno 12.7.2013 16:55:18 - aktualizováno 22.7.2013 16:05:10 | přečteno 3903x | ivana.mackova