Obec Ivaň

okres Brno venkov

Vyhledávání

Správní poplatky

přihlášení k trvalému pobytu v obci - za osobu (děti do 15 let věku jsou od poplatku osvobozeny)
50,-Kč
výpis z registru obyvatel
50,-Kč
ověření listiny - za každou i započatou stranu
30,-Kč
ověření podpisu - za jeden podpis
30,-Kč
provedení konverze dokumentu do elektronické podoby za každou i započatou stranu
30,-Kč
provedení konverze dokumentu do listinné podoby za každou i započatou stranu30,-Kč
vydání stejnopisu matričního dokladu
100,-Kč
nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin
50,-Kč
výpis z rejstříku trestů
100,-Kč
výpis z rejstříku trestů právnických osob
100,-Kč
povolení k připojení nemovistosti ke komunikaci

500,-Kč

Ověřené výpisy z registrů státní správy:

  • výpis z evidence katastru nemovitostí
  • výpis z obchodního rejstříku
  • výpis z registru živnostenského podnikání
  • výpis z insolvenčího rejstříku
  • výpis z bodového hodnocení řidiče
  • výpis o využití údajů z registru obyvatel
první strana
100,-Kč
každá další strana
50,- Kč

 (vybráno ze zákona č. 634/2004 Sb. o právních poplatcích) 

Vytvořeno 30.6.2013 21:16:49 | přečteno 1299x | ivana.mackova