Přihlášení

Obec Ivaň

okres Brno venkov

Navigace

 

Vyhledávání

Czech POINT Portál krizového řízení pro JMK

Svoz odpaduProvoz štěpkovače:
občané Ivaně mají možnost zdarma využít k likvidaci dřevní hmoty štěpkovač v majetku obce. Zájemce se může nahlásit na obecním úřadě: uvede jméno, telefonní kontakt a informaci, jestli bude chtít vzniklou štěpku odvést.

Sběrný dvůr v Ivani bude v sobotu 31.12.2016 v provozu od 8:00 do 14:00 hod.

Svozová firma STKO, spol. s r.o. Mikulov, upozorňuje občany, že vlivem nízkých teplot může docházet ke komplikacím při svozu směsného komunálního odpadu z nádob. Jedná se především o problémy s přimrznutým odpadem, který nelze vysypat, v horším případě se obsluze nepodaří ani otevřít víko nádoby. Při snaze odpad přesto vysypat často docházelo ke zničení nádoby. Vzhledem k tomu, že se situace v zimních měsících každoročně opakuje, prosí společnost občany o shovívavost v případě nevyvezení nádoby.

Sběrný dvůr v Ivani ikona souboruZměna provozu

Nakládání s komunálním odpadem upravuje obecně závazná vyhláška.

Směsný komunální odpad  v zimních měsících sváží firma STKO Mikulov každý týden,

v období květen až září 1x za čtrnáct dní v sudý týden. Ivaň má svozový den ve středu.

Plasty ve žlutých pytlích a papír v modrých, mohou občané připravit před svými domy rovněž každou středu sudý týden.

Plastové lahve je potřeba sešlápnout, abychom nevozili do třídícího střediska vzduch. Odpad se snažíme maximálně vytřídit a jeho množství minimalizovat, abychom nemuseli zvyšovat poplatek za jeho likvidaci.

Další informace jsou k dispozici na www.stko.cz

22.7.2013 17:27:38 | přečteno 1894x | ivana.mackova
 

Obecní úřad Ivaň © 2013 | Ivaň 267, 691 23 Pohořelice
tel: 519 427 422 | fax: 519 427 459 | email: ouivan@iol.cz | Prohlášení o přístupnosti

load