Přihlášení

Obec Ivaň

okres Brno venkov

Navigace

 

Vyhledávání

Czech POINT Portál krizového řízení pro JMK

Místní poplatky

Místní poplatky z obecně závazných vyhlášek obce Ivaň

OZV č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku je stanovena za každý i započatý m2 a každý i započatý den

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
10,-Kč
za umístění motorového vozidla pro poskytování prodeje 10,-Kč
za provádění výkopových prací
1,- Kč
za umístění stavebních zařízení
1,- Kč
za umístění cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí
3,- Kč
za umístění skládek
1,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
3,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce3,- Kč
Užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
3,- Kč

Od poplatku je osvobozeno užívání veřejného prostranství za účelem pořádání: kulturních a sportovních akcí společenskými organizacemi se sídlem v Ivani a kulturních akcí ve spoluprací s obcí Ivaň

OZV č. 1/2011 o místním poplatku za ubytovací kapacity

 za využité lůžko a den
2,- Kč

OZV č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

za osobu a započatý den:

a) v období od 15.5. do 15.9.
10,- Kč
b) po zbytek roku
5,- Kč

OZV č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, třídění a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatků za kalendářní rok:

fyzická osoba
500,- Kč
vlastník neobydlené nemovitosti500,- Kč

 Splatnost poplatku: ve dvou splátkách 31.3. a 31.10. 

30.6.2013 21:16:43 | přečteno 927x | ivana.mackova
 

Obecní úřad Ivaň © 2013 | Ivaň 267, 691 23 Pohořelice
tel: 519 427 422 | fax: 519 427 459 | email: ouivan@iol.cz | Prohlášení o přístupnosti

load