Přihlášení

Obec Ivaň

okres Brno venkov

Navigace

 

Vyhledávání

Czech POINT Portál krizového řízení pro JMK

Povinně zveřejňované informace

ikona souboruSmlouva o poskytnuté dotaci 2017 

č.ú. 1382072329/0800 Česká spořitelna


IČ 00600164

DIČ CZ00600164

Informace dle zákona č. 106/99 Sb.o svobodném přístupu k informacím
1. Název Obec Ivaň
2. Důvod a způsob založení Obec vznikla podle zák.č. 367/1990 Sb., o obcích jako územní samosprávna jednotka. Podle současně platného zák.č. 128/2000 Sb., o obcích vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
3. Organizační struktura ikona souboruorganizační schéma
4. Kontaktní  spojení Obec Ivaň, Ivaň 267, 691 23  Pohořelice, tel. 519 427 422, tel. matrika 519 427 920  fax 519 427 459, e-mail: ouivan@iol.cz
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obec Ivaň, Ivaň 267, 691 23  Pohořelice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267,  691 23  Pohořelice
4.3. Úřední hodiny úřední hodiny
4.4. Telefonní čísla tel. 519 427 422, tel. matrika 519 427 920
4.5. Číslo faxu fax 519 427 459
4.6. Adresa internetové schránky www.obecivan.eu
4.7 Adresa e-podatelny elektronická adresa podatelny: ouivan@iol.cz Podání v elektronicky podobě jsou přijímána pouze elektronicky podepsána. Datová schránka: 3bbbdwy formáty datových zpráv: RTF,TXT,DOC,XLS,PDF, JPG
4.8. Další elektronické adresy _
5. Případné platby lze poukázat Česká spořitelna, a.s., Pohořelice, č.ú. 1382072329/0800 VS pro platby za odstraňování komunálního odpadu 1340/čp VS pro platby za stočné čprok (př:342012)
6. Identifikační číslo organizace (IČO) 00600164
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ00600164
8. Dokumenty _
8.1 Seznam hlavních dokumentů Program obnovy vesnice 2011-2014
Jednací řád zastupitelstva obce
Organizační řád
8.2 Rozpočet ikona souboruRozpočet 2013 ikona souboruRozpočet 2012 ikona souboruRozpočet 2014 ikona souboruRozpočet 2015 ikona souboruRozpočet na rok 2016 ikona souboruRozpočet 2017
9. Žádost o informace Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267, osobně, písemně, telefonicky, elektronicky
10. Příjem žádosti a dalších podání Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267, 691 23  Pohořelice
11. Opravné prostředky Opravný prostředek lze podat na adresu: Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267, ve lhůtě uvedené v poučení a za podmínek stanových v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
12. Formuláře Formuláře stavební úřad, Daňové formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Portál Veřejné správy
14. Předpisy _
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Vybrané zákony ČR (zákon o obcích, zákon o poskytování informací...) Zákony a předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě, v příslušných sekcích webových stránek obce nebo elektronicky na portálech veřejné správy
14.2 Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky obce
15. Úhrady po poskytování informací _
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací. ikona souboruSazebník úhrad
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
16. Licenční smlouvy  _
16.1 Výhradní licence  Výhradní licence nebyly poskytnuty
17. Veřejnoprávní smlouvy  ikona souboruSmlouva o poskytnuté dotaci ikona souboruSmlouva o poskytnuté dotaci 2017
18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb..

ikona souboruVýroční zpráva 2016

ikona souboruVýroční zpráva 2015

ikona souboruVýroční zpráva 2014 
ikona souboruVýroční zpráva 2013

12.7.2013 16:55:18 - aktualizováno 22.7.2013 16:05:10 | přečteno 2142x | ivana.mackova
 

Obecní úřad Ivaň © 2013 | Ivaň 267, 691 23 Pohořelice
tel: 519 427 422 | fax: 519 427 459 | email: ouivan@iol.cz | Prohlášení o přístupnosti

load